Licytacja 102/12 z dnia 2019/10/11

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział 1/8 w domu w Pobierowie

  • nr księgi wieczystej: SZ1G/00007342/9
  • suma oszacowana: 88000
  • kwota wywołania: -25% 66000,00
  • wadium: 8800,00
  • postęp: 880,00
  • data i godzina licytacji: 2019/10/11 08:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 16.11.31.png","size":328392,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4498\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2016.11.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4498\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2016.11.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2016.11.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-07-16 at 16.11.42.png","size":524989,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4498\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2016.11.42.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4498\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2016.11.42.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-07-16%20at%2016.11.42.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Gryficach, Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Reymonta 3, 72-346 Pobierowo

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryficach

Jacek Krzyśka

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 3, Gryfice, 72-300 Gryfice

tel. 913844623 / fax. 913845032

Sygnatura: KMP 102/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Jacek Krzyśka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2019 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Reymonta 3, 72-346 Pobierowo, dla której SĄD REJONOWY GRYFICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/00007342/9.
Opis nieruchomości:
przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/8 części w działce gruntu nr 731 o powierzchni 789 m2 i w budynku mieszkalno-pensjonatowym o powierzchni użytkowej 167 m2.

Suma oszacowania wynosi 88 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 48102028210000160200256404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 - po uprzednim ustaleniu z komornikiem oraz w ciągu trzech dni przed licytacją przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: