Licytacja 933/17 z dnia 2019/12/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana pod Konstancinem-Jeziorna

  • nr księgi wieczystej: WA5M/00279644/4
  • suma oszacowana: 472000
  • kwota wywołania: -25% 354000,00
  • wadium: 47200,00
  • postęp: 4720,00
  • data i godzina licytacji: 2019/12/18 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 14.07.27.jpg","size":104753,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4597\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.07.27.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4597\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.07.27.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.07.27.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 14.07.41.jpg","size":161066,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4597\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.07.41.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4597\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.07.41.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.07.41.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-10-22 o 14.08.15.jpg","size":157565,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4597\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.08.15.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4597\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.08.15.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-10-22%20o%2014.08.15.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Piasecznie, Tadeusza Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Starochylicka 20, Chylice, 05-510 Konstancin Jeziorna

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Paweł Kowalczyk Kancelaria Komornicza nr X w Piasecznie

Kancelaria Komornicza, Powstańców Warszawy 21 A, Piaseczno, 05-500 Piaseczno

tel. 22 7502407 / fax. 22 7501750

Sygnatura: Km 933/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Paweł Kowalczyk Kancelaria Komornicza nr X w Piasecznie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 204, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Starochylicka 20, Chylice, 05-510 Konstancin Jeziorna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00279644/4.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr ew. 41/3 obręb 0008 Chylice, o powierzchni 900m2, położonej: 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Starochylicka 20, Chylice, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/00279644/4. Przedmiotowa nieruchomość (działka nr ew. 41/3 obręb 0008 Chylice) jest działką narożną, usytuowaną u zbiegu ulic Starochylickiej i Starorzecze. Obie ulice są urządzone o powierzchni asfaltowej, oświetlone. Działka nr ew. 41/3 o powierzchni 900m2 ma kształt foremny, zbliżony do prostokąta. Działka jest ogrodzona płotem z elementów betonowych, ażurowych, brama wjazdowa (przesuwana) i furtka metalowe. Na nieruchomości od strony ul. Starochylickiej posadowiony jest wolnostojący, parterowy, w części podpiwniczony (1/4 budynku), ze strychem nieużytkowym budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 85 m2, wybudowany ok. 1956r., o konstrukcji tradycyjnej - murowanej (cegła, pustak). Budynek otynkowany, od środka ocieplony supremom. Od strony wschodniej w ostrej granicy z działką sąsiadującą posadowiony budynek gospodarczy. Od bramy wjazdowej do budynku mieszkalnego i gospodarczego urządzone chodniki betonowe. Na nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne: trawniki, drzewa oraz oczko wodne (w czasie dokonywania oględzin bez wody). Wykaz pomieszczeń w budynku mieszkalnym: - parter: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, hol, weranda, taras. - poddasze: nieużytkowe Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną NN, wodną (wodociąg + indywidualna studnia z hydroforem), kanalizacyjną, c.o. (indywidualne - piec gazowy), c.w. (terma elektryczna), gazową, rtv (antena własna). Budynek gospodarczy wykonany w technologii tradycyjnej (cegła, pustak), otynkowany, ocieplony od wewnątrz (supremo), z początku lat 60-tych ubiegłego wieku o powierzchni 120m2. Część budynku o powierzchni 40 m2 przebudowana i adaptowana na cele mieszkalne. Budynek ten wyposażony w instalacje: elektryczną NN, wodno-kanalizacyjną, c.w. (terma elektryczna), gazową (propan butan-butla), ogrzewanie indywidualne za pomocą wężownicy z kuchni. Wykaz pomieszczeń budynku gospodarczego: kuchnia, pokój, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, weranda. Do części budynku gospodarczego adaptowanego na cele mieszkalne przylega pomieszczenie gospodarcze oraz garaż.

Suma oszacowania wynosi 472 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 36 10201156 0000 7102 0048 2091.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: