Licytacja 19/17 z dnia 2019/11/30

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka zabudowana domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi pod Łodzią

  • nr księgi wieczystej: LD1B/00012818/7
  • suma oszacowana: 406000
  • kwota wywołania: -10% 365400
  • wadium: 37000
  • data i godzina licytacji: 2019/11/30 18:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.jpg","size":166455,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4602\/1.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4602\/thumbnail\/1.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"3.jpg","size":94339,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4602\/3.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4602\/thumbnail\/3.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=3.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"4.jpg","size":96104,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4602\/4.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4602\/thumbnail\/4.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=4.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"5.jpg","size":93300,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4602\/5.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4602\/thumbnail\/5.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=5.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"6.jpg","size":99317,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4602\/6.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4602\/thumbnail\/6.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=6.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"7.jpg","size":148356,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4602\/7.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4602\/thumbnail\/7.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=7.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270 lok. 412

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Rewica Szlachecka 4, 95-047 Rewica Szlachecka

Syndyk masy upadłości Anety Słabej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości o pow. 2,1128 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 23/2, położonej w obrębie ewidencyjnym REWICA A, w Województwie Łódzkim, Gminie Jeżów, Rewicy A, częściowo zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni ogólnej 192 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym, budynkiem gospodarczym oraz stodołą, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą nr LD1B/00012818/7.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena netto.

W konkursie ofert brać udział mogą osoby spełniające warunki do nabycia nieruchomości rolnej, przepisane ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego [Dz.U.2003.64.592 z późn. zm.].

Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 365 400,00 złotych. Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.

Oferty należy składać na piśmie do dnia 30 listopada 2019 r. bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIV GUp 19/17” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 15 grudnia 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 06 1020 3408 0000 4402 0398 1636, w wysokości 37 000,00 zł ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium – Przetarg XIV GUp 19/17”. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku uczestnika, którego oferta została wybrana, a który uchylił się lub odstąpił od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Wymogi dotyczące oferty, dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin konkursu ofert można uzyskać po skierowaniu zapytania na adres mailowy syndyka: bartosz.zacharek@adwokatura.pl lub listownie na wyżej wskazany adres kancelarii syndyka.

Bartosz Zacharek, syndyk.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: