Licytacja 29541 /13 z dnia 2020/02/05

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom koło Radzymina

  • nr księgi wieczystej: WA1W/00086543/6
  • suma oszacowana: 575200
  • kwota wywołania: -33% 383467,00
  • wadium: 57520,00
  • postęp: 5752,00
  • data i godzina licytacji: 2020/02/05 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.jpg","size":64681,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4605\/1.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4605\/thumbnail\/1.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"2.jpg","size":156576,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4605\/2.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4605\/thumbnail\/2.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=2.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"3.jpg","size":177785,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4605\/3.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4605\/thumbnail\/3.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=3.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 a

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Nadma, ul. Ceglana 3A

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk
Kancelaria Komornicza w Wolominie 05-200 Wołomin Prądzyńskiego 9
tel. 222035330
e-mail: sprawy@kornomik.wolomin.pl www.Komornik.Wolomin,pl
W ODPOWIEDZI NALEŻY PODAĆ SYGNATURĘ SPRAWY.: Km 29541/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1W/00086543/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
5 lutego 2020r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3 a, sala rozpraw nr. 12 piętro H, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym składającym się z: parter tj. przedsionek, dwa korytarze, jadalnia, kuchnia, spiżarnia, garderoba, łazienka, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze i 3 pokoje oraz poddasze tj. korytarz, łazienka, pomieszczenie gospodarcze i trzy pokoje, o pow. użytkowej 250 m2. Nieruchomość znajduje się na terenie gminy Radzymin, wieś Nadma, ul. Ceglana 3A, działki nr ew. 142/7 i 142/10 obręb 0013, Nadma. Nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem KW WA1W/00086543/6.

Suma oszacowania wynosi 575 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 383 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 520,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 2 w Warszawie 02 1020 1026 0000 1602 0176 2509 (tytułem : wadium Km 29541/13)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant zobowiązany jest mieć przy sobie oryginał dokumentu poświadczający jeno ustrój mai atkowy. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: