Licytacja 912/15 z dnia 2019/11/28

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka zabudowana domem oraz budynkiem gospodarczym pod Gostyniem

  • nr księgi wieczystej: PO1Y/00035809/5
  • suma oszacowana: 485600
  • kwota wywołania: -33% 323734,00
  • wadium: 48560,00
  • postęp: 4856,00
  • data i godzina licytacji: 2019/11/28 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.jpg","size":76785,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4613\/1.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4613\/thumbnail\/1.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"2.jpg","size":67157,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4613\/2.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4613\/thumbnail\/2.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=2.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"3.jpg","size":88114,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4613\/3.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4613\/thumbnail\/3.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=3.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Gostyniu, ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sułkowice 83b, 63-840 Krobia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu

Maciej Bankiewicz

Kancelaria Komornicza, Powstańców Wlkp. 49, Gostyń, 63-800 Gostyń

tel. 65 5723478 / fax. 65 5723478

Sygnatura: Km 912/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Maciej Bankiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-11-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyniu z siedzibą przy Sądowa 1, 63-800 Gostyń, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Sułkowice 83b, 63-840 Krobia, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1Y/00035809/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna 224/1 o powierzchni 0,1277 ha zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 485 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 323 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Gostyń 29 1020 3121 0000 6602 0004 7613.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: