Licytacja 984/16 z dnia 2019/12/03

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Ostródzie przy ul. Jaracza

  • nr księgi wieczystej: EL1O/00038498/5
  • suma oszacowana: 110000
  • kwota wywołania: -25% 82500,00
  • wadium: 11000,00
  • postęp: 1100,00
  • data i godzina licytacji: 2019/12/03 13:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.jpg","size":98809,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4614\/1.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4614\/thumbnail\/1.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"2.jpg","size":80801,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4614\/2.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4614\/thumbnail\/2.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=2.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"3.jpg","size":132367,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4614\/3.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/4614\/thumbnail\/3.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=3.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 12

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Jaracza 21A, 14-100 Ostróda 1

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Hanna Żołnowska

Kancelaria Komornicza, ul. Jana III Sobieskiego 3C, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896464766 / fax. 896460585

Sygnatura: Km 984/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2019 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jaracza 21A/18, 14-100 Ostróda 1, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1O/00038498/5.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o pow 61,86m2, lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku wielorodzinnym ( blok z lat 80-tych ) na III piętrze składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o pow. 61,86 m2 z przynależną piwnicą o pow.5,36 m 2. Z własnością lokalu związany jest udział własności 25/1000 części w nieruchomości wspólnej działki nr 37/4 o powierzchni 0,1581 ha ( dla której prowadzona jest księga wieczysta KW EL1O/00017272/2 ) , oraz części wspólnych budynku i urządzeń które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.


Suma oszacowania wynosi 110 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłscona na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 56 1020 3613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:30 przeglądać operat szacunkowy nieruchomości, akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: