Licytacja 594/16 z dnia 2018/07/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w okolicy Poddębic

  • nr księgi wieczystej: SR2L/00022073/7
  • suma oszacowana: 109000
  • kwota wywołania: -33% 72666,67
  • wadium: 10900,00
  • postęp: 1090,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/13 09:50

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1844_1_PGNH-H.jpg","size":163191,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2902\/S_1844_1_PGNH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2902\/thumbnail\/S_1844_1_PGNH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1844_1_PGNH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Łasku, Kolejowa, Łask, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Panaszew, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Lasku
Krzysztof Skrzypek
Kancelaria Komornicza Południowa 8A, 98-100 Lask tel. 436752132 e-mail: lask@kornornik.pl
www.skrzypek-komomik.pl
Km 594/16 w odpowiedzi podać sygn.akt.Km

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztof Skrzypek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 13-07-2018r. o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 99-200 Poddębice, Panaszew, dla której Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Poddębicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 22073 [NKW: SR2L/00022073/7]


W skład nieruchomości wchodzi działka nr 233 o pow.870 m2, w kształcie prostokąta o szerokości 20 m, podjazd drogą asfaltową, o wygrodzonych granicach ,na gruncie przyłącze elektryczne i wodociągowe. Skład użytków: B. Na nieruchomości zabudowa o charakterze mieszkalno-gospodarczym:
-budynek gospodarczy o konstrukcji murowanej,p.z.9,2m2, z przybudówką drewnianą3 m2,w obiekcie energia elektryczna,
- drewutnia o konstrukcji drewnianej, kryta papą,p.z21m2
-budynek mieszkalny parterowy, bez piwnic, ściany murowane, dach drewniany kryty ondulin, stolarka okienna pcv, instalacje: ee ,wod-kan. pełna armatrua, inastalcja grzewcza z kominka,p.o.parteru:70,2 m2


Suma oszacowania wynosi 109 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 666 67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 900 00zł.


Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Poddębicach O. Lask 53926300000522000220050001
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W
ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do
godz.15:00 oraz przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz Ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 585) nieruchomość rolną mogą nabyć osoby spełniające warunki w/w. ustaw.
Nabywca jest zobowiazany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.
Dodatkowe informacje na www.skrzypek-komornik.pl

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: