Licytacja 355/18 z dnia 2018/07/18

Kategoria - Nieruchomość - Inna nieruchomość

Nieruchomość w Zabrzu

  • nr księgi wieczystej: GL1Z/00028135/0
  • suma oszacowana: 695000
  • kwota wywołania: -25% 521250,00
  • wadium: 69500,00
  • postęp: 6950,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/18 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_162_8_PPKH-H.jpg","size":325217,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2903\/S_162_8_PPKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2903\/thumbnail\/S_162_8_PPKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_162_8_PPKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, 3 Maja, Zabrze, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Medyków 4A, Zabrze, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu
Adam Barański
Kancelaria Komornicza, Wolności 289, Zabrze, 41-800 Zabrze
tel. 32 278 41 15 / fax. 32 278 41 15

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zabrzu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.07.2018 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Zabrzu ul. 3-go Maja 21 sala 225 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości położonej w miejscowości Zabrze, przy ul. Medyków 4a posiadającej założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu nr GL1Z/00026069/2, GL1Z/00028135/0, GL1Z/00005641/3.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 695.000,00-zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 521.250,00 zł (trzy czwarte wartości oszacowania).
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości (tj. 69.500,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 § 1 kpc), na rachunek bankowy Komornika (48 2490 0005 0000 4530 5024 2793).


Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

v

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: