Licytacja 1042/16 z dnia 2018/07/18

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Białogardzie

  • nr księgi wieczystej: KO1B/00042990/7
  • suma oszacowana: 173000
  • kwota wywołania: -33% 115334,00
  • wadium: 17300,00
  • postęp: 1730,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/18 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1099_1_PWBKH-H.jpg","size":79141,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2904\/S_1099_1_PWBKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2904\/thumbnail\/S_1099_1_PWBKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1099_1_PWBKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Białogard

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Księdza Czesława Berki 1/35, Białogard, Polska

Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki
Kancelaria Komornicza w Białogardzie 78-200 Białogard ul. Połczyńska 10/E tel. 094-312-29-51
Km 1042/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1B/00042990/7


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2018r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Białogardzie I Wydział Cywilny przy ul. Lipowej 1A odbędzie się druga licytacja nieruchomości składającej się ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 35.

Lokal mieszkalny położony jest w Białogardzie przy ulicy Księdza Czesława Berki numer 1/35, na ostatniej kondygnacji- poddaszu użytkowym budynku mieszkalnego, murowanego, wielorodzinnego, w zabudowie wolnostojącej, 3 kondygancyjnego z poddaszem użytkowym, podpiwniczonego, 2 klatkowego, o łącznej powierzchni użytkowej budynku 2.710,00 m2, wybudowanego w technologii tradycyjnej. Budynek obejmujący przedmiotowy lokal znajduję się na działce gruntu numer 117/4 o powierzchni 3247 m2 w obrębie ewidencyjnym numer 0019 miasta Białogard.
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 71,50 m2.
Według stanu faktycznego program funkcjonalny lokalu obejmuje następujące pomieszczehia: 3 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka z wc i przedpokój. Mieszkanie jest rozkładowe, słoneczne. W pokojach i przedpokoju na ścianach położone gładzie, w aneksie kuchennym oraz łazience z wc położona glazura. Posadzki i podłogi: w pokojach na podłodze położone są panele podłogowe; w aneksie kuchennym i łazience z wc- terakota. Okna w lokalu mieszkalnym usytuowane są zarówno we wszystkich pokojach jak i aneksie kuchennym. Wszystkie okna (połaciowe)- konstrukcji drewnianej. Drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne- konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna oraz drzwiowa w bardzo dobrym stanie technicznym. Lokal posiada centralne ogrzewanie (wspólna kotłownia gazowa)- w poszczególnych pomieszczeniach lokalu grzejniki panelowe.


Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydz. Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1B/00042990/7.


Suma oszacowania wynosi 173 000,00zł, zaś cena wywołania jest równ 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115 334,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej do dnia 17.07.2018r. złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 300,00zł. w gotówce.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwolehiem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W dniu 16.07.2018r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 14:00 (po uprzednim ustaleniu z komornikiem) oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: