Licytacja 348/17 z dnia 2018/07/19

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem w okolicy Grójca

  • nr księgi wieczystej: RA1G/00030739/2
  • suma oszacowana: 354000
  • kwota wywołania: -33% 236000,00
  • wadium: 35400,00
  • postęp: 3540,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/19 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_48_3_SPBR-H.jpg","size":571800,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2907\/S_48_3_SPBR-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2907\/thumbnail\/S_48_3_SPBR-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_48_3_SPBR-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Sportowa, Grójec, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jeziora, Grójec Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
mgr Paweł Myszkowski
ul. Mogielnicka 33 lok. 2.04 (II piętro)
05-600 Grójec
NIP: 824-170-46-75
tel./fax: (48) 332 92 05

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu mgr Paweł Myszkowski Kancelaria Komornicza w Grójcu zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c. i 983 k.p.c., że w dniu:
19.07.2018 r. o godzinie 10:30
w sali nr VI Sądu Rejonowego w Grójcu odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW RAIG/00030739/2


określonej jako: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Jeziora, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0010 Jeziora, jednostka ewidencyjna 140609_2,Pniewy, gmina Pniewy, powiat grójecki, województwo mazowieckie składająca się z działki oznaczonej nr 458 o powierzchni 2000 m kw. zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym podpiwniczonym, 2-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 217,18 m kw., oraz basenem o powierzchni użytkowej 87,88 m kw., a także garażem o powierzchni użytkowej 29,32 m kw. Działka nr 458 w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości frontu około 39 metrów i długości boków około 59 metrów. Jednym z krótszych boków przylega do lokalnej drogi o nawierzchni stabilizowanej tłuczniem oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 185/1 — użytek droga, której posiadaczem jest Gmina Pniewy. Sąsiedztwo wzdłuż tej drogi to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i letniskowa. Droga nie posiada urządzonego chodnika. ale posiada oświetlenie uliczne zamontowane na słupach betonowych. Działka położona jest w terenie z częściowym dostępem do infrastruktury technicznej. Teren działki dość zaniżony w stosunku do drogi. Od strony drogi działka posiada ogrodzenie z elementów metalowych i w ogrodzeniu tym jest brama i furtka rozwierne, także z elementów metalowych. Z lewej strony w linii ogrodzenia jest fragment muru, gdzie są zamontowane skrzynki licznika energetycznego. Za bramą po lewej stronie jest kontener z blachy trapezowej o powierzchni użytkowej 13,92 m kw. Po prawej stronie jest drugi kontener z blachy o powierzchni użytkowej 12,16 m kw. Od frontu na działce rosną duże drzewa liściaste i iglaste. Z lewej strony jest ogrodzenie z elementów metalowych na słupkach betonowych i cokole betonowym. Działka ze wszystkich strony jest ogrodzona ogrodzeniem z elementów metalowych, w narożu płyta betonowa. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta numer KW RA1G/00030739/2 prowadzona w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grójcu. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 354 000,00 zł.


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 236 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości: 35 400,00z1. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Grójcu, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: