Licytacja 808/17 z dnia 2018/07/24

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Białej Podlaskiej

  • nr księgi wieczystej: LU1B/00100148/1
  • suma oszacowana: 176900
  • kwota wywołania: -33% 117933,00
  • wadium: 17690,00
  • postęp: 1769,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/24 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_583_1_PGNH-H 2.jpg","size":255963,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2910\/S_583_1_PGNH-H%202.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2910\/thumbnail\/S_583_1_PGNH-H%202.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_583_1_PGNH-H%202.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_583_1_PGNH-H.jpg","size":118589,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2910\/S_583_1_PGNH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2910\/thumbnail\/S_583_1_PGNH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_583_1_PGNH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Biała Podlaska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sidorska 39, Biała Podlaska, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Baiłej Podlaskiej

LUCJAN WRZOSEK
UL. SADOWA 11-21/21, 21-500 BIAŁA PODLASKA
tel.: 083 3438448
mail: biala.podlaska2@komornik.pl

 

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek, mający kancelarię w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, sala rozpraw nr VIII odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA


nieruchomości położonej w miejscowości: Biala Podlaska ul. Sidorska 39-43, oznaczonej jako: lokal mieszkalny nr 32 stanowiący odrębną nieruchomość składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i piwnicy o powierzchni 63,84 m2, usytuowany na IV kondygnacji oraz udział związany z własnością lokalu w 6384/437169 częściach,
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o nr LU1B/00100148/1.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 176.900,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi
dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 117.933,00 zł.
Wadium wynosi kwotę: 17.690,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjęta. Rękojmia, złożona przez licytanta, któremu udzielono przybicia (nabywcę) jest zaliczana na poczet wylicytowanej kwoty, pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją. W tym samym czasie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: