Licytacja 248/13 z dnia 2018/07/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Pniewami

  • nr księgi wieczystej: PO1A/00056284/0
  • suma oszacowana: 72860
  • kwota wywołania: -25% 54645,00
  • wadium: 7286,00
  • postęp: 729,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/25 11:35

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1529085241.png","size":156574,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2911\/google-map_1529085241.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2911\/thumbnail\/google-map_1529085241.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1529085241.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, aleja 1 Maja, Szamotuły, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Karmin, Polska

Szamotuły, dnia 30-05-2018 sygnatura akt KM 1183/17


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura, mający kancelarię w Szamotułach przy ulicy Dworcowej 15, w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przeciwko dłużnikom: Filipowski Sławomir i Filipowska Małgorzata, podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 25-07-2018 o godzinie 11:35
w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy ul. Aleja 1 Maja 5A w sali nr 301 odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


stanowiącej: niezabudowane działki nr 24/28 i nr 24/29 o łącznej powierzchni 2920 m2 położonej: Karmin gm. Pniewy
dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1A/00056284/0.


Suma oszacowania wynosi: 72.860,00 zł
Cena wywoławcza wynosi: 54.645,00 zł
Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w kwocie 7.286,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.
Rękojmię należy wpłacić w gotówce lub na rachunek komornika nr 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466 w PKO BP SA O/Szamotuły z podaniem sygnatury sprawy KM 1183/17.

Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00, oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szamotułach ul. Aleja 1 Maja 5A, w godzinach urzędowania.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: