Licytacja 862/17 z dnia 2018/07/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka pod Nowym Sączem

  • nr księgi wieczystej: NS1S/00100321/0
  • suma oszacowana: 255400
  • kwota wywołania: -25% 191550,00
  • wadium: 25540,00
  • postęp: 2554,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/12 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_164_8_PPKH-H 2 kopia.jpg","size":85004,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2931\/S_164_8_PPKH-H%202%20kopia.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2931\/thumbnail\/S_164_8_PPKH-H%202%20kopia.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_164_8_PPKH-H%202%20kopia.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_164_8_PPKH-H.jpg","size":67077,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2931\/S_164_8_PPKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2931\/thumbnail\/S_164_8_PPKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_164_8_PPKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court of Nowy Sacz, Doctor Juliana Smolika, Nowy Sącz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Świniarsko, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu
Anna Cieślikowska
Kancelaria Komornicza 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 12
tel.: (18) 442-02-33, fax: (18) 442-02-33, email: nowy.sacz.cieslikowska@komornik.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Nowym Sączu 91 1020 3453 0000 8702 0188 8254


OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Anna Cieślikowska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 lipca 2018 roku o godz. 08.30, w sali 207 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, położonej w Świniarsku, gmina Chełmiec, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 695, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/00100321/0.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 255 400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 191.550,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 25.540,00 zł.
Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto organu egzekucyjnego podanego w nagłówku pisma lub w kasie kancelarii. Rękojmię można złożyć w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00, zaś akta sprawy z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: