Licytacja 1440/17 z dnia 2018/07/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka w Nowym Mieście Lubawskim

  • nr księgi wieczystej: EL1N/00026361/8
  • suma oszacowana: 125000
  • kwota wywołania: -25% 93750,00
  • wadium: 12500,00
  • postęp: 1250,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/13 09:10

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_79_9_PPKH-H.jpg","size":153389,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2932\/S_79_9_PPKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2932\/thumbnail\/S_79_9_PPKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_79_9_PPKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Grunwaldzka, Nowe Miasto Lubawskie, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kornatki, Nowe Miasto Lubawskie, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim
Marcin Milcarek
Kancelaria Komornicza Daszyńskiego 5, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 4742249 e-mail: nowemiasto@komornik.pl www.nowemiastolubawskie.komornik.pl

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NlERUCHOMOŚCI
nr KW EL1N/00026361/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim Marcin Milcarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-07-2018r. o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim mającego siedzibę przy Grunwaldzka 28 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Kornatki, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1N/00026361/8

Przedmiotem licytacji jest niezabudowana nieruchomość gruntowa- działka o pow.
0,3984 ha położona w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Kornatki w odległości ok 2 km
od centrum miasta. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej,
nie jest ogrodzona, bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna. Przy nieruchomości przebiega sieć wod-kan oraz energetyczna. Teren nieruchomości lekko zróżnicowany wysokościowo. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowa nieruchomość w 70% przeznaczenie podstawowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, dopuszczalne usługi nieuciążliwe-niezakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru (symbol A-43MNU) zaś w 30% tereny rolnicze (symbol A-42R)


Suma oszacowania wynosi 125 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania, i wynosi 93 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika.
PKO BP SA 85 10203583 0000 3802 0011 2938 najpóźniej w dniu poprzedzającym
licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: