Licytacja 658/17 z dnia 2018/07/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka w okolicy Myślenic

  • nr księgi wieczystej: KR2Y/00026034/3
  • suma oszacowana: 117960
  • kwota wywołania: -25% 88470,00
  • wadium: 11796,00
  • postęp: 1180,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/27 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530016169.png","size":173690,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2939\/google-map_1530016169.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2939\/thumbnail\/google-map_1530016169.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530016169.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, marsz. Józefa Piłsudskiego, Myślenice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Stadniki, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach
Jowita Bażan
Kancelaria Komornicza 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 5
tel.: 534 520 570, 534 520 570, www.bazan.komornik.pl, email: myslenice.bazan@komornik.pl,

NIP:735-216-94-92 konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Krakowie 31 1020 2892 0000 5502 0466 0017

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Jowita Bażan zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27/07/2018 r. o godz 14:00 w sali nr 27 Sądu Rejonowego w Myślenicach odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości w postaci: niezabudowanej działki ewidencyjnej o nr 529/5 o powierzchni 0,2385 ha położonej w miejscowości Stadniki , gmina Dobczyce. powiat myślenicki posiadającej założoną księgo wieczystą kk' Wydziale KshIg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach WZ KW w Dobczycach o nr KW KR2Y/00026034/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 117.960,00 zl.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 88.470,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzaiacvm przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego. zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysadzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: