Licytacja 3283/16 z dnia 2018/07/30

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Rybniku

  • nr księgi wieczystej: GL1Y/00023711/6
  • suma oszacowana: 288790
  • kwota wywołania: -33% 192526,67
  • wadium: 28879,00
  • postęp: 2888,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/30 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_693_1_PGNH-H.jpg","size":50250,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2940\/S_693_1_PGNH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2940\/thumbnail\/S_693_1_PGNH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_693_1_PGNH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, plac Kopernika, Rybnik, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wodzisławska 357, Rybnik, Polska

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Czesława Lachowicza Asesor Komorniczy Wojciech Tomala Kancelaria Komornicza w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Św. Antoniego 10/-
tel: 32 423-15-71 fax: 32 423-16-42
rybnikl@komornkid.pl

OBWIESZCZENIE


Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Czesława Lachowicza Asesor Komorniczy Wojciech Tomala Kancelaria Komornicza w Rybniku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2018 r. o godz 08:30 w budynku Sadu Rejonowego w Rybniku sala nr 228 odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA
Nieruchomości stanowiącej: działka nr 4741/570 o powierzchni 0,0917 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 143,17 m2 podpiwniczony i budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 43,73 m2 niepodpiwniczony, położonej w Rybniku ul. Wodzisławska 357, posiadającej założoną księgę wieczystą nr GL I Y/00023711/6 w Sądzie Rejonowym w Rybniku.


Suma oszacowania wynosi 288 790,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 192 526,67 zł. W myśl art.962 § I kpc przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 879,00 zł.

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub w postaci książeczki, oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika w PKO BP SA nr 95102024720000690201234608. Wpłaty na rachunek bankowy należy dokonać do dnia poprzedzającego licytację .
Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Informacje o nieruchomości udostępnione są na stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: