Licytacja 2659/17 z dnia 2018/07/18

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Działka w okolicy Strzyżowa

  • nr księgi wieczystej: RZ1S/00008943/9
  • suma oszacowana: 59026
  • kwota wywołania: -50% 29513
  • wadium: 5902,60
  • postęp: 591,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/18 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530682116.png","size":178666,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2971\/google-map_1530682116.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2971\/thumbnail\/google-map_1530682116.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530682116.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

3 Maja 14, Strzyżów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Grodzisko, Rzeszów, Polska

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzyżowie Barbara Ruszała Kancelaria Komornicza w Strzyżowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18 lipca 2018r. o godz. 10:30 w sali nr 2 Sądu Rejonowego w Strzyżowie przy ul. 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów odbędzie się


D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Grodzisko, gm. Strzyżów. W skład nieruchomości wchodzą działki: - gruntowa o nr. ew. 1831 o powierzchni 0,05 ha, niezabudowana, w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego, stanowiąca grunt rolny porośnięty trawą i chwastami, przy prywatnej drodze o nawierzchni utwardzonej klińcem, bez dostępu do drogi publicznej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa - wodociągu lokalnego, sieć gazowa i napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia (jest umiejscowiony słup). Według ewidencji gruntów stanowi pastwiska trwałe (PsIV), - gruntowa o nr. ew. 1833 o powierzchni 0,19 ha, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 60,92 m2 i połączonym z nim budynkiem gospodarczym. Działka w kształcie zbliżonym do równoległoboku położona na pochyłym terenie, nieogrodzona, bez podjazdów, chodników, przy prywatnej drodze o nawierzchni utwardzonej klińcem, bez dostępu do drogi publicznej. Działka nieuprawiana rolniczo – porośnięta niekoszoną trawą i chwastami, uzbrojona w energię elektryczną, wodę z wodociągu lokalnego, sieć gazową oraz - gruntowa o nr. ew. 1845 o powierzchni 0,41 ha, niezabudowana, w kształcie zwartego pięciokąta, położona na pochyłym terenie, porośnięta trawą i chwastami, nieuprawiana rolniczo, bez dostępu do drogi publicznej. Według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIVa). Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzyżowie nr RZ1S/00008943/9.


1) Nieruchomość oznaczona jako działka nr. ew. 1831 oszacowana jest na kwotę 870,00 zł.
Udział 2/4 oszacowany jest na kwotę 435,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 290,00 zł.
Rękojmia wynosi: 43,50 zł.
2) Nieruchomość oznaczona jako działka nr. ew. 1833 oszacowana jest na kwotę 59.026,00 zł.
Udział 2/4 oszacowany jest na kwotę 29.513,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 19.675,33 zł.
Rękojmia wynosi: 2.951,30 zł
3) Nieruchomość oznaczona jako działka nr. ew. 1845 oszacowana jest na kwotę 8.610,00 zł.
Udział 2/4 oszacowany jest na kwotę 4.305,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 2.870,00 zł.
Rękojmia wynosi: 430,50 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O. w Rzeszowie nr 47 8642 1126 2012 1142 4686 0001.

 

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: