Licytacja 20115/13 z dnia 2018/07/18

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Toruniem

  • nr księgi wieczystej: TO1T/00056082/5
  • suma oszacowana: 61000
  • kwota wywołania: -25% 45750,00
  • wadium: 6100,00
  • postęp: 610,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/18 14:10

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530682958.png","size":166378,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2972\/google-map_1530682958.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2972\/thumbnail\/google-map_1530682958.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530682958.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Młodzieżowa 31, Toruń, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Lipniczki, Polska

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Gajda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2018 o godz. 14:10 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny, Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 201/202, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy , Lipniczki, 87-148 Łysomice , dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00056082/5 .

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku mieszkalnego dwuklatkowego, 2 -kondygnacyjnego. Budynek jest częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii murowanej około 1960 r. Budynek z dachem krytym eternitem. Jest to mieszkanie wyposażone w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie piecowe. Lokal mieszkalny, według księgi wieczystej składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica – 14,78 m2, pomieszczenie gospodarcze pod schodami - 0,82 m2, segment nr 3 w budynku gospodarczym – 12,19 m2. Powierzchnia użytkowa 55,42 m2 - ustalona na podstawie KW nr TO1T/00056082/5 oraz Rep. A nr 3034/2000 z 12 czerwca 2000 r. Z lokalem związany udział wynoszący 8321 / 25800 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem


Suma oszacowania wynosi 61 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 750,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Toruniu 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: