Licytacja 167/18 z dnia 2018/07/27

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Lokal mieszkalny w Giżycku

  • nr księgi wieczystej: OL1G/00039663/2
  • suma oszacowana: 168350
  • kwota wywołania: -25% 126262,5
  • wadium: 16835,00
  • postęp: 1684,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/27 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530703921.png","size":154967,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2979\/google-map_1530703921.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2979\/thumbnail\/google-map_1530703921.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530703921.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Warszawska, Giżycko, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Olsztyńska 1/10, Giżycko, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Marek Wądołowski
tel. 087 428 16 43 


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Marek Wądołowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-07-2018r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Giżycku 11-500 Giżycko, ul.Warszawska 28 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. 57,000m2 zlokalizowanego na IV piętrze budynku. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Lokal charakteryzuje się dobrą funkcjonalnością i rozkładem pomieszczeń. Standard wykończenia - dobry. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,10m2m położonego: 11-500 Giżycko, Olsztyńska 1/10,  dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 39663 [NKW: OL1G/00039663/2]

 

Suma oszacowania wynosi 168 350,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 262,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 835,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Pekao SA 69 12405787 1111 0000 5759 9391 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul.Warszawska 28 w pok. 107 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: