Licytacja 737/17 z dnia 2018/07/27

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Lokal Mieszkalny we Wschowie

  • nr księgi wieczystej: ZG1W/00016674/2
  • suma oszacowana: 166203
  • kwota wywołania: -25% 124653,00
  • wadium: 16620,30
  • postęp: 1663,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/27 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530705626.png","size":151955,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2981\/google-map_1530705626.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2981\/thumbnail\/google-map_1530705626.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530705626.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, plac Kosynierów, Wschowa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Daszyńskiego 12/2, Wschowa, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-07-2018r.r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy Pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00016674/2.

Jest to lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 106,05m2 (lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy), składający się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Zlokalizowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, posadowionego na działce nr 1100/1 (udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 10605 / 36497 opisany w KW ZG1W/00025099). Budynek ten posiada trzy kondygnacje, jedną klatkę schodowych i jest częściowo podpiwniczony. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Suma oszacowania wynosi 166.203,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124.652,25zł.Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości l /10 sumy oszacowania, tj. 16.620,30zł w gotówce albo na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 00322479. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: