Licytacja 620/16 z dnia 2018/08/30

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Choszcznie

  • nr księgi wieczystej: SZ1C/00033304/8
  • suma oszacowana: 124000
  • kwota wywołania: -33% 82666,67
  • wadium: 12400,00
  • postęp: 1240,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/30 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1530787927.png","size":155909,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2992\/google-map_1530787927.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2992\/thumbnail\/google-map_1530787927.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1530787927.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Wolności, Choszczno, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wolności 33a/14, Choszczno, Polska

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2018 o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Choszcznie ul. Wolnosci 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości dla którego Sąd Rejonowy w CHOSZCZNIE V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1C/00033304/8 .

Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 666,67 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 400,00 zł. . Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 13:30 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: