Licytacja 767/16 z dnia 2018/07/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Krotoszynem

  • nr księgi wieczystej: KZ1R/00022011/4
  • suma oszacowana: 161700
  • kwota wywołania: -33% 107800,00
  • wadium: 16170,00
  • postęp: 1617,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/20 10:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_927_1_PWBKH-H 1.jpg","size":76108,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2999\/S_927_1_PWBKH-H%201.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2999\/thumbnail\/S_927_1_PWBKH-H%201.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_927_1_PWBKH-H%201.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_927_1_PWBKH-H 2.jpg","size":57351,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2999\/S_927_1_PWBKH-H%202.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/2999\/thumbnail\/S_927_1_PWBKH-H%202.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_927_1_PWBKH-H%202.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Henryka Sienkiewicza, Krotoszyn, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Baszków 78, Polska


Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie
Tomasz Kuderski
Kancelaria Komornicza ul. Rawicka 1, 63-700 Krotoszyn tel. /fax (62) 721-03-93
Km 767/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KZ1R/00022011/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krotoszynie Tomasz Kuderski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-07-2018 r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Krotoszynie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 11 w sali nr 109, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej: , Baszków 78, 63-760 Zduny dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1R/00022011/4.


Sprzedaż licytacyjna obejmuje:
1) działkę nr 455 o powierzchni 0,2226ha,
2) budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 156,22 m2,
3) budynek gospodarczo-garażowy o powierzchni użytkowej 77,34 m2.


Suma oszacowania wynosi 161.700,00 zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107.800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.170,00zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 82 10202212 0000 5702 0301 4719 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.11:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: