Licytacja 152/13 z dnia 2018/07/31

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Oświęcimiem

  • nr księgi wieczystej: KR1E/00042534/2
  • suma oszacowana: 601900
  • kwota wywołania: -25% 451425,00
  • wadium: 60190,00
  • postęp: 6019,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/31 11:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_15_11_PPKH 1.jpg","size":119281,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3003\/S_15_11_PPKH%201.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3003\/thumbnail\/S_15_11_PPKH%201.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_15_11_PPKH%201.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_15_11_PPKH.jpg","size":134003,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3003\/S_15_11_PPKH.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3003\/thumbnail\/S_15_11_PPKH.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_15_11_PPKH.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Rynek Główny, Oświęcim, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kobylec 17A, Jawiszowice, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Wł. Jagiełły 32
tel./fax +48 (33) 848 50 64 www.oswiecim-komornik.pl e-mail: oswiecim.szydlowski@komornik.pl

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza z/s Kancelarii w Oświęcimiu, przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, że  w dniu 31-07-2018 r. o godz. 11:30, w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, przy Rynku Głównym 14, w sali numer 110 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA
kolejno po sobie udziałów w wysokości 1/2 oraz 1/2 (SPRZEDAŻY PODLEGA CAŁA NIERUCHOMOŚĆ) w nieruchomości — dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KR1E/00042534/2 — położonej w miejscowości Jawiszowice (32-626), przy ul. Kobylec 17A. Na przedmiotową nieruchomość składa się działka oznaczona nr. ewidencyjnym 470/5 o powierzchni P=0,3552 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażu. Budynek mieszkalny oraz garaż wolnostojący o powierzchni użytkowej: 239,35 m2 (wraz z powierzchnią garażu), połączone wspólnym dachem.


Nieruchomość oszacowana została na kwotę 601.900,00 zł — w tym udział w wysokości
1/2, tj. kwotę 300.950,00 zł oraz udział w wysokości 1/2, tj. kwotę w wysokości 300.950,00 zł.


! ! ! SPRZEDAŻY PODLEGA CAŁA NIERUCHOMOŚĆ ! ! !
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania poszczególnych udziałów, stosownie do
ich wysokości, tj. kwota 451.425,00 zł, w tym 1/2 225.712,50 zł oraz 1/2 225.712,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania poszczególnych udziałów w nieruchomości, tj. 30.095,00 zł oraz 30.095,00 zł w jeden z następujących sposobów:
— gotówką w Kancelarii Komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
— przelewem na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tyiodni przed planowaną licytacja po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na 7 dni przed licytacja w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowe2o w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl www.ikomornik.pl www.dawro.pl.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Zdjęcia przedmiotowej nieruchomości znaiduja się na stronie interneto el Kancelarii:
www.oswiecim-komornik.pl. Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat Kancelarii Komornika — tel. 33 848 50 64 / tel. kom. 538 357 670.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: