Licytacja 1086/15 z dnia 2018/07/25

Kategoria - Nieruchomość - Użytkowanie wieczyste

Zabudowana działka w Słubicach

  • nr księgi wieczystej: GW1S/00003283/3
  • suma oszacowana: 543000
  • kwota wywołania: -33% 362000,00
  • wadium: 54300,00
  • postęp: 5430,00
  • data i godzina licytacji: 2018/07/25 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-07-18 o 14.54.30.jpg","size":212302,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3005\/Zrzut%20ekranu%202018-07-18%20o%2014.54.30.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3005\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-07-18%20o%2014.54.30.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-07-18%20o%2014.54.30.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Slubice, Bohaterów Warszawy, Słubice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Drzymały 9C, Słubice, Polska

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski (tel. (95) 758 22 37) ogłasza, że dnia
25 lipca 2018 r. o godz. 14:00
w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy ul. Boh. Warszawy 3B w sali nr 231, odbędzie się


DRUGA LICYTACJA


wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do: (...),
stanowiącej: nieruchomość, GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ, OBSZAR - 0,0990 HA. Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym oraz towarzyszącym budynkiem gospodarczym. Nieruchomość położona jest w zabudowie przyulicznej w obrębie osiedla domków jednorodzinnych, uzbrojenie działki pełne. Budowę budynku rozpoczęto w 1989 roku, budowę zakończono w 1997 roku. Oględzin dokonano w ograniczonych warunkach, powierzchnia ogólna budynku określona szacunkowo. Nie znany stan wnętrza obiektu, w tym stan higieniczno-sanitarny wewnątrz obiektu;
położonej: 69-100 SŁUBICE, DRZYMAŁY 9 C,
dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1S/00003283/3].


Suma oszacowania wynosi 543 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 362 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 54 300,00 zł w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (95) 758 08 77

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: