Licytacja 1466/18 z dnia 2018/08/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Kłodzkiem

  • nr księgi wieczystej: SW1K/00011040/1
  • suma oszacowana: 82465
  • kwota wywołania: -25% 61849,00
  • wadium: 8246,50
  • postęp: 825,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/20 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1532614257.png","size":159646,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3031\/google-map_1532614257.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3031\/thumbnail\/google-map_1532614257.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1532614257.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Kłodzko, Bohaterów Getta, Kłodzko, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

57-315 Gołogłowy, Polska

Komornik Sądowy
Przy sądzie Rejonowym w Kłodzku
Anna Garczyńska Z-ca Anna Klubowicz
Kancelaria Komornicza grunwaldzka 2. 57-300 Kłodzko
Dnia 29.06.2018r.
Km 2242/16


OBWIESZCZENIE. O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1K/00011040/1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Anna Garczyńska Z-ca Anna Klubowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-08-2018 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu 94/1 AM-1, o powierzchni 0,2108ha, położonej: 57-315 Gołogłowy, Gołogłowy 8, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 11040 [NKW: SW1K/00011040/1]


Opis nieruchomości:
Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny jednorodzinny z kotłownią, parter mieszkalny z pokojami, kuchnią i łazienką, poddasze posiada również samodzielną kuchnię, łazienkę oraz pokoje. Pow. budynku mieszkalnego wynosi 112m2, pow. budynku gospodarczego 24m2.


Suma oszacowania wynosi 82 465,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 848,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 246.50zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA Departament Operacji Płatniczych 21 2030 0045 1110 0000 0421 4280
lub złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Zgodnie z przepisem an.976 §1 kpc w przetargu nie maga uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku na ul. Bohaterów Getta I 5 w godzinach od 12:00 do 14:30 odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru grumów wraz z mapą z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu. te wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą urawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: