Licytacja 304/18 z dnia 2018/08/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w okolicy Częstochowy

  • nr księgi wieczystej: CZ1C/00120460/1
  • suma oszacowana: 228000
  • kwota wywołania: -33% 152000,00
  • wadium: 22800,00
  • postęp: 2280,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/22 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1532618865.png","size":153846,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3033\/google-map_1532618865.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3033\/thumbnail\/google-map_1532618865.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1532618865.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Częstochowie, Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Częstochowa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Lipnik 19, Janów


OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

22 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana – na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonej w miejscowości Lipnik 19 (gmina Janów), stanowiącej własność dłużników (...), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00120460/1 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 228 000,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 152 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:
82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN
w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 22 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XV Co 5209/17.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: