Licytacja 947/18 z dnia 2018/08/30

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie we Wrocławiu

  • nr księgi wieczystej: WR1K/00218504/4
  • suma oszacowana: 95000
  • kwota wywołania: -25% 71250,00
  • wadium: 9500,00
  • postęp: 950,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/30 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-07-26 o 18.02.29.jpg","size":178297,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3037\/Zrzut%20ekranu%202018-07-26%20o%2018.02.29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3037\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-07-26%20o%2018.02.29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-07-26%20o%2018.02.29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Świebodzka 5, Wrocław, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Oleska 11/36, Wrocław, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Kinastowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-047 Wrocław, pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego dla którego SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00218504/4.


Opis nieruchomości:
Lokal składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i WC o powierzchni 20,7mkw.
Więcej informacji na temat nieruchomości oraz dokumentacja fotograficzna dostępne są na stronie internetowej kancelarii http://komornik-kinastowski.wroclaw.pl/licytacje-nieruchomosci/


Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 0785 PKO BP S.A. III O./Wrocław.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: