Licytacja 762/16 z dnia 2018/08/10

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Lokal mieszkalny w Nysie

  • nr księgi wieczystej: OP1N/00068951/9
  • suma oszacowana: 245000
  • kwota wywołania: -25% 183750,00
  • wadium: 24500,00
  • postęp: 2450,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/10 14:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533200840.png","size":150891,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3047\/google-map_1533200840.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3047\/thumbnail\/google-map_1533200840.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533200840.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Plac Kościelny, Nysa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Bohaterów Warszawy 5/2, Nysa, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie
Kancelaria Komornicza - Andrzej Uryasz
48-300 Nysa ul. Piastowska 21/1U
info@komorniknysa.pl


OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Kancelaria Komornicza - Andrzej Uryasz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10.08.2018r. o godz. 14.40 w sali nr 210 Sadu Rejonowego w Nysie odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


Lokal mieszkalny stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności wraz z przynależnym udziałem 61/1000 związanym z własnością lokalu - położony w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy 5/2 , usytuowany na I piętrze budynku o powierzchni użytkowej 85,15 m2. W lokalu znajdują się 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC , spiżarka . Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Nysie WKW - KW OP1N/00068951/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 245.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. 183.750,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 24.500,00-zł najpóźniej do dn. 09.08.2018r. w gotówce lub na konto
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Korporacyjne w Opolu
81102037140000440200739847
lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze
wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: