Licytacja 2717/17 z dnia 2018/08/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Zduńską Wolą

  • nr księgi wieczystej: SR1Z/00028602/1
  • suma oszacowana: 156000
  • kwota wywołania: -25% 117000,00
  • wadium: 15600,00
  • postęp: 1560,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/13 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_422_1_PWBKH-H.jpg","size":162122,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3048\/S_422_1_PWBKH-H.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3048\/thumbnail\/S_422_1_PWBKH-H.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_422_1_PWBKH-H.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Żeromskiego, Zduńska Wola, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Lichawa 1a, Lichawa, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli
Antoni Nowakowski
Kancelaria Komornicza ul. Kościelna 19, 98-220 Zduńska Wola tel. 43 823-83-16 e-mail: zdunska.wola@komornik.pl www.komornik-zdunskawola.pl
Km 2717/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SR1Z/00028602/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Antoni Nowakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-08-2018r o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 19 w sali nr - do ustalenia, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym, murowanym, parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy 113 m2 (powierzchnia użytkowa 89,20 m2), składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z toaletą, działka nr ewid. 77/1, o powierzchni 0,2931 ha zlokalizowana w obrębie 13 Lichawa położonej: 98-240 Szadek, Lichawa 1A dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1Z/00028602/1.


Suma oszacowania wynosi 156 000,00 zl, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank PEKAO SA I 0/Zduńska Wola 32 1240 3305 11110000 2937 6397
Rękojmia winna się znajdować na koncie komornika przed dniem licytacji.
Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z Banku o dokonanej wpłacie.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: