Licytacja 444/16 z dnia 2018/08/17

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Działka z domem szeregowym w Elblągu

  • nr księgi wieczystej: EL1E/00026368/8
  • suma oszacowana: 427000
  • kwota wywołania: -33% 284666,67
  • wadium: 42700,00
  • postęp: 4270,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/17 11:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-08-02 o 11.41.23.jpg","size":162536,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3051\/Zrzut%20ekranu%202018-08-02%20o%2011.41.23.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3051\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-08-02%20o%2011.41.23.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-08-02%20o%2011.41.23.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Pułkownika Stanisława Dąbka 21, Elbląg, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 50, Elbląg, Polska

Komornik Sądowy (dawniej Rew.IV) przy Sądzie Rejonowym w Elblągu
Stanislaw Milczarski Zastępca Henryk Kowalczyk
Kancelaria Komornicza w Elblągu 82-300 ELBLĄG Hetmańska 31/22 tel. (055)232-65-42

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1E/00026368/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Milczarski Zastępca Henryk Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-08-2018r.r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu mającego siedzibę przy Ul. Płk. Dąbka 21 w sali nr 115, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:


Nieruchomość składa się z działek nr 624/11 i 646 o łącznej powierzchni 0.0316ha, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej(segment środkowy), podpiwniczonym, piętrowym z poddaszem mieszkalnym, z garażem w piwnicy. Powierzchnia użytkowa 186,52m2, garaż w piwnicy 21,80m2.
położonej: 82-300 Elbląg, Gałczyńskiego 50,
dla której Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ELIE/00026368/8


Suma oszacowania wynosi 427 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 284 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42700,00zł
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Zachodni WBK O. w Elblągu 45 15001403 1214 0000 5087 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W kancelarii komornika do wglądu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: