Licytacja 505/16 z dnia 2018/08/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Żyrardowie

  • nr księgi wieczystej: PL1Z/00013556/8
  • suma oszacowana: 499000
  • kwota wywołania: -25% 374250,00
  • wadium: 49900,00
  • postęp: 4990,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/21 11:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533303611.png","size":170863,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3057\/google-map_1533303611.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3057\/thumbnail\/google-map_1533303611.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533303611.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, aleja Partyzantów, Żyrardów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Leszczynowa 12, Żyrardów, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie
Rafał Kacperek
Kancelaria Komornicza ul. P.O.W. 13/4, 96-300 Żyrardów tel. 46/855-22-81, 46/854-40-94 e-mail:
zyrardow.kacperek@komornik.pl
Km 505/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PL1Z/00013556/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Rafał Kacperek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-08-2018r. o godz. 11:40 w Sąd Rejonowy w Żyrardowie 96-300 ŻYRARDÓW, ul. Partyzantów 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 6185, o pow. 712 m2 oraz prawa własności budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, położonych w Żyrardowie, ul. Leszczynowa 12, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żyrardowie prowadzi księgę Wieczystą KW PL1Z/00013556/08.

Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brakuje planu miejscowego zagospodarowania terenu, jest natomiast Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 30 grudnia 1999 r., Nr XVI/126/99 wraz ze zmianą ustaloną Uchwałą Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 30 września 2010 r., Nr XLIX/413/10, które określa obszar położenia nieruchomości jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną, wodę, gaz, kanalizację, alarm. Działka zbudowana: murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, o pow. użyt. 147,16 m2, z ogrzewaniem centralnym, w budynku brak grzejników i pieca grzewczego, stan techniczny budynku dobry do częściowego wykończenia oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 36 m2, w którym znajdują się pomieszczenia gospodarcze i garaż, wyposażonym w energię elektryczną. Od frontu nieruchomość ogrodzona siatką.


Suma oszacowania wynosi 490 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 326 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona najpóźniej na dzień przed licytacją:
- w gotówce w kasie Kancelarii Komornika Zyrardów, ul. POW 13/4, w godz. 8.00-16.00, we wtorki 8.00-17.00,
- na konto komornika: 40 1020 1055 0000 9402 0015 5705.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie przy ul. Partyzantów 3 pok. 321 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: