Licytacja 1775/16 z dnia 2018/08/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka zabudowana w Zduńskiej Woli

  • nr księgi wieczystej: SR1Z/00030609/7
  • suma oszacowana: 292300
  • kwota wywołania: -25% 219225,00
  • wadium: 29230,00
  • postęp: 2923,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/27 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533313740.png","size":173451,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3063\/google-map_1533313740.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3063\/thumbnail\/google-map_1533313740.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533313740.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Żeromskiego, Zduńska Wola, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Borowa, Zduńska Wola, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli
Jerzy Karniszewski
Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 34 , 98-220 ZDUŃSKA WOLA
tel. 43 823 00 49 / fax. 43 823 00 49
Sygnatura: Km 2197/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzy Karniszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-08-2018 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z siedzibą przy Żeromskiego 19, 98-220 ZDUŃSKA WOLA, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy ul. Borowa , 98-220 Zduńska Wola, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 25300/3 oraz 30609/7.


Opis nieruchomości:
Pierwsza licytacja: nieruchomości SR1Z/00030609/7  oraz nieruchomości nr KW SR1Z/00025300/3 położonej: 98-220 Zduńska Wola, ul. Borowa stanowiącej: Nieruchomość zabudowanna, składająca się z dwóch działek ewidencyjnych 179/2 i 176/12 o łącznej powierzchni 0,0870 ha (działka 176/12 - 0,0420ha, działka 179/2 - 0,0450ha), stanowiących jedną gospodarczą całość. Nieruchomość zabudowna budynkiem mieszkalnym, parterowym z użytkowym poddaszem. Powierzchnia budynku wynosi 280,53m2. W bryle budynku garaż. Na parterze budynku mieszkalnego znajduje się salon, kuchnia, łazienka, WC, kotłownia, garaż, na poddaszu - 4 pokoje, garderoba, łazienka, WC, komunikacja. W budynku znajduje się garaż czterostanowiskowy. Ogólny stan techniczny budynku średni, nieotynkowany z zewnątrz, na tarasie wylewka betonowa bez terakoty. Pomieszczenia na poddaszu niewykończone. Działka obok zabudowań zagospodarowana zielenią, pojedyńcze drzewa i trawa. Wjazd nieutwardzony. Od frontu płot z metalowej siatki, z boku płot betonowy i metalowa siatka. W granicy działki, po lewej stronie usytuowany jest budynek mieszkalny sąsiada.


Suma oszacowania wynosi 292 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 194 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 18 1090 1229 0000 0001 1454 1630.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli mieszczącym się pod adresem: Żeromskiego 19, 98-220 ZDUŃSKA WOLA.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy
Jerzy Karniszewski

 

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: