Licytacja 1322/17 z dnia 2018/08/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Jędrzejowie

  • nr księgi wieczystej: KI1J/00041587/2
  • suma oszacowana: 389350
  • kwota wywołania: -33% 259566,67
  • wadium: 38935,00
  • postęp: 3894,00
  • data i godzina licytacji: 2018/08/27 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1533548227.png","size":170773,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3068\/google-map_1533548227.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3068\/thumbnail\/google-map_1533548227.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1533548227.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, 11 Listopada, Jędrzejów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Św Barbary 66b, Jędrzejów

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga
Kancelaria Komornicza 28-300 Jędrzejów, ul. 11-go listopada 86
tel.: (41)20-10-898, fax: (41)20-10-898, www.komomikjedrzejow.pl, email: biuro@komornikjedrzejow.pl
konto: PKO Bank Polski SA Oddział w Kielcach 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2018-08-27 o godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jędrzejowie odbędzie się:


DRUGA LICYTACJA


nieruchomości położonej w Jędrzejów przy ul. św. Barbary 66B stanowiących gospodarczą całość oznaczonych jako
KW KI1J/00052879/6
- działki nr 20 o powierzchni 0,0092 ha, w kształcie wąskiego prostokąta, oznaczenie gruntu RIV a
- działki nr 21 o powierzchni 0,0472 ha, w kształcie wąskiego trapezu, oznaczenie gruntu RIV a, PsIV
KW KIIJ/00041587/2
- działka nr 22 o powierzchni 0,0472 ha w kształcie prostokąta zbliżonego do trapezu, zabudowana domem
jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 136 m2, powierzchnia użytkowa 127,9m2, posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KI1J/00041587/2, KI1J/00052879/6 w Sądzie Rejonowym w Jędrzejów.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 389 350,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 259 566,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 38 935,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art 9641 kpc) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
komornikiem.
Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis operatu szacunkowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: