Licytacja 3541/17 z dnia 2018/10/11

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział w działce zabudowanej pensjonatem we Władysławowie

  • nr księgi wieczystej: GD2W/00004418/5
  • suma oszacowana: 95100
  • kwota wywołania: -33% 63400,00
  • wadium: 9510,00
  • postęp: 951,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/11 09:25

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-02 o 14.12.54.jpg","size":160445,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3234\/Zrzut%20ekranu%202018-10-02%20o%2014.12.54.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3234\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-02%20o%2014.12.54.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-02%20o%2014.12.54.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Wejherowo I Wydział Cywilny, o.o. Reformatów, Wejherowo, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Władysławowo, Polska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2018 o godz. 09:25 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala 12, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00004418/5.


Opis nieruchomości:
Udział 1/8 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej dz. nr 124/1, o pow. 422 m2, zabudowywanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 135 m2, oraz budynkiem pensjonatowym o pow. użytkowej 135 m2., kształt regularny zbliżony do prostokąta, teren działki jest płaski, ogrodzony, w części metalowym kutym płotem na cokole betonowym, częściowo siatką na betonowym cokole. Bezpośrednie sąsiedztwo to jednorodzinne domy wolnostojące i pensjonaty, dojazd droga asfaltowa. W odległości około 500 m znajduje się plaża. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (działki 121/1, 121/2). Wyceniana nieruchomość gruntowa uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energii elektrycznej, gazową. Stan techniczno-użytkowy Opis budynku mieszkalnego (wybudowanego w drugiej połowie lat 60 tych) Parametry planowany budynku : powierzchnia zabudowy 82,38 m2 powierzchnia z użytkowa 135 m2 (powierzchnia z deklaracji podatkowej, poniżej rzuty z inwentaryzacji przeprowadzonej w roku 2012) Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, kryty stropodachem. Fundament – żelbetowe; Ściany fundamentowe – murowane; Ściany zewnętrzne – murowane; Ściany wewnętrzne nośne – murowane; Ściany wewnętrzne działowe – murowane; Stolarka okienna – PCV; Wykończenie wewnętrzne; kuchnia i hol na parterze- terrakota, w pokojach wykładzina i panele podłogowe, panele podłogowe na piętrze w łazienkach płytki ceramiczne. Budynek jest w zadowalającym stanie technicznym, celowy remont i wymiana podłóg, remont łazienki i wc.. Opis budynku pensjonatowego (wybudowanego w pierwszej połowie lat 70 tych) Parametry planowany budynku : powierzchnia zabudowy 75 m2 powierzchnia z użytkowa 135 m2 (powierzchnia z deklaracji podatkowej, budynek ma większą powierzchnię zabudowy niż ta uwidoczniona na mapie ewidencji gruntów ) Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty stropodachem. Fundament – żelbetowe; Ściany fundamentowe – betonowe; Ściany zewnętrzne – murowane; Ściany wewnętrzne nośne – murowane; Ściany wewnętrzne działowe – murowane; Stolarka okienna – PCV; Budynek, ma dwie kondygnacje, na każdej z kondygnacji znajdują się cztery pokoje z łazienkami, w standardzie „turystycznym”. Rzuty kondygnacji zamieszczone poniżej pochodzą z projektu w oparciu o który budynek został wybudowany. Obecnie układ funkcjonalny dla całego obiektu przypomina rzut piętra z projektu, przy czym zamiast wewnętrznego korytarza są łazienki. Wykończenie wewnętrzne; podłogi i łazienki płytki ceramiczne.


Suma oszacowania wynosi 95 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: