Licytacja 660/18 z dnia 2018/10/16

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Sosnowcu

  • nr księgi wieczystej: KA1S/00062041/0
  • suma oszacowana: 142900
  • kwota wywołania: -25% 107175,00
  • wadium: 14290,00
  • postęp: 1429,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/16 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1538569599.png","size":179556,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3239\/google-map_1538569599.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3239\/thumbnail\/google-map_1538569599.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538569599.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Kaliska, Sosnowiec, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Bohaterów Monte Cassino 48/90, Sosnowiec, Polska

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 października 2018 o godz.12.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu ul.Kaliska 7 sala nr 58 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

wszystkich udziałów w nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Sosnowiec, przy ul. Boh.Monte Cassino 48/90 stanowiącej współwłasność dłużników i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowcu nr KA1S/00062041/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 142.900,00 zł.
( w tym prawo do gruntu 9.400,00 zł.)
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 107.175,00 zł.

Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny o powierzchni 57,56 m kw składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Z własnością lokalu związane jest prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 28 czerwca 2082r. w 4748/1.000.000 cz. wspólnej budynku- własność Gminy Sosnowiec (KA1S/00008005/0).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 14.290,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacać na rachunek bankowy Komornika Sądowego Dariusza Becker w Alior Banku SA o nr 20 2490 0005 0000 4530 3279 0572 z podaniem sygnatury sprawy KM 2828/15.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 17.00-18.00, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7, w terminie dwóch tygodni przed wyznaczoną licytacją, stosownie do art. 953 § 1 pkt 5 kpc.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: