Licytacja 577/17 z dnia 2018/10/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Krakowem

  • nr księgi wieczystej: KR2K/00044935/0
  • suma oszacowana: 640764
  • kwota wywołania: -25% 480573,00
  • wadium: 64076,40
  • postęp: 6408,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/18 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-16 at 17.07.21.png","size":849951,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3244\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2017.07.21.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3244\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2017.07.21.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2017.07.21.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-16 at 17.08.05.png","size":862822,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3244\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2017.08.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3244\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2017.08.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2017.08.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"google-map_1538574124.png","size":166101,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3244\/google-map_1538574124.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3244\/thumbnail\/google-map_1538574124.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538574124.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Przy Rondzie, Kraków, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Rudawa, Polska

Obwieszczenie


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18-10-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-117, , odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00044935/0 .


W skład nieruchomości wchodzi: działka nr 165/7 o powierzchni 0,08 ha, zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.


Suma oszacowania wynosi 640 764,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 480 573,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 076,40 zł. , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001 .
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Nieruchomość można oglądać w dniach 8 i 15 października 2018 r. w godzinach od 15 do 16, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.e-komornikdumnicki.pl.
Komornik Sądowy
Leszek Dumnicki

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: