Licytacja 984/13 z dnia 2018/10/30

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka pod Lubinem

  • nr księgi wieczystej: LE1U/00007544/8
  • suma oszacowana: 448100
  • kwota wywołania: -25% 336075,00
  • wadium: 44810,00
  • postęp: 4481,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/30 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"11111.png","size":718316,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/11111.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/thumbnail\/11111.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=11111.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"2.png","size":894050,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/2.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/thumbnail\/2.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=2.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-17 at 09.35.41.png","size":815752,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.35.41.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.35.41.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.35.41.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-17 at 09.35.51.png","size":730424,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.35.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.35.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.35.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-17 at 09.36.05.png","size":634114,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.36.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.36.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.36.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-17 at 09.36.21.png","size":623208,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.36.21.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.36.21.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.36.21.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"google-map_1538574855.png","size":148281,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/google-map_1538574855.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3246\/thumbnail\/google-map_1538574855.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538574855.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Wrocławska, Lubin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

59-330 Dębiec, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Paweł Miszczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 3, 59-300 Lubin, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Dębiec 12,Dębiec, 59-330 Ścinawa K. Wołowa, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1U/00007544/8.


Suma oszacowania wynosi 448 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 336 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 81 1600 1462 0008 0486 0358 3001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: