Licytacja 515/18 z dnia 2018/10/29

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Lęborkiem

  • nr księgi wieczystej: SL1L/00023231/8
  • suma oszacowana: 47000
  • kwota wywołania: -25% 35250,00
  • wadium: 4700,00
  • postęp: 470,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/29 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1538645928.png","size":152520,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3247\/google-map_1538645928.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3247\/thumbnail\/google-map_1538645928.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538645928.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Przyzamcze, Lębork, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Głuszynko, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2018 o godz. 12:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Lęborku I Wydział Cywilny, ul.Przyzamcze 2, 84-300 Lębork, pokój 7, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1L/00023231/8.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 68,83m2; do lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 289/1000 - KW SL1L/00023230/1 – działka nr 4/10. Na lokal składają się: kuchnia (okno PCV, terakota, w części roboczej glazura, piec węglowy), pokój (gumoleum na deskach, okno PCV), pokój (panele, okno PCV), łazienka (wanna, glazura), przedpokój (terakota), na poddaszu – pokój (panele, okno PCV). Stolarka wewnętrzna w średnim stanie technicznym, tynki cementowo wapienne. Grzejniki naścienne – instalacja centralnego ogrzewania – piec węglowy w kuchni. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Dach dwuspadowy kryty eternitem – nad częścią mieszkania. Działka w kształcie regularnym, możliwym do zagospodarowania, zabudowana budynkiem mieszkalnym i zabudową gospodarczą.

Suma oszacowania wynosi 47 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69102046490000740200086207.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: