Licytacja 511523/15 z dnia 2018/10/16

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Wrocławiem

  • nr księgi wieczystej: WR1K/00115073/1
  • suma oszacowana: 93000
  • kwota wywołania: -33% 62002,00
  • wadium: 9300,00
  • postęp: 930,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/16 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1538647881.png","size":150425,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3250\/google-map_1538647881.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3250\/thumbnail\/google-map_1538647881.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538647881.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Komandorska, Wrocław, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Przecławice

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1K/00115073/1.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski Z-ca Tomasz Glapiak (tel. 793 402 989) ogłasza, że: w dniu 16-10-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul.Podwale 30 w sali nr 146, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu położonego w Przecławice, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1K/00115073/1.

Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Lokal mieszkalny położony na piętrze budynku mieszczącego osiem lokali mieszkalnych, dwukondygnacyjnego, wzniesionego przed 1939r., wykonanego w systemie tradycyjnym. Zgodnie z zapisem KW nr WR1K/00115073/1 lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, powierzchnia lokalu 54,70 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje : elektryczną , wodną , kanalizacyjną . Z własnością tego lokalu łączy się udział wynoszący 12,10% w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr WR1K/00100176/5. Nieruchomość pełni funkcję mieszkaniową. Teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren położenia nieruchomości oraz budynek mieszczący lokal podlegają ochronie konserwatorskiej.

Suma oszacowania wynosi 93 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 62000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9300,00zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr Km 32756/11", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Ustalono czynność oglądania nieruchomości w dniu 08-10-2018r. w godzinach od 11:00 do 11:30. W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem.Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosza Borkowskiego, Z-ca Tomasz Glapia, ul. Krakowska 19-23 we Wrocławiu

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: