Licytacja 910/16 z dnia 2018/10/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka rolna w okolicy Krosna Odrzańskiego

  • nr księgi wieczystej: ZG1K/00004986/5
  • suma oszacowana: 65400
  • kwota wywołania: -25% 49050,00
  • wadium: 6540,00
  • postęp: 654,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/25 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-16 at 11.04.48.png","size":783446,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3251\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2011.04.48.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3251\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2011.04.48.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2011.04.48.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-16 at 11.05.05.png","size":806867,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3251\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2011.05.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3251\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2011.05.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2011.05.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"google-map_1538648489.png","size":156940,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3251\/google-map_1538648489.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3251\/thumbnail\/google-map_1538648489.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538648489.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Piastów, Krosno Odrzańskie, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Grzmiąca, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy , 66-600 Krosno Odrzańskie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 69-108 Grzmiąca, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy S.R. w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/00004986/5.

Opis nieruchomości: Działka rolna nr 192 o pow. 1,9300 ha położona we wsi Grzmiąca gmina Cybinka.

Suma oszacowania wynosi 65 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed- licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim mieszczącym się pod adresem: , 66-600 Krosno Odrzańskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: