Licytacja 59/13 z dnia 2018/10/18

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Wałbrzychu

  • nr księgi wieczystej: WL1A/00064794/7
  • suma oszacowana: 75000
  • kwota wywołania: -25% 56250,00
  • wadium: 7500,00
  • postęp: 750,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/18 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-16 at 16.42.22.png","size":707543,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3254\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.42.22.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3254\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.42.22.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.42.22.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-16 at 16.42.36.png","size":813824,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3254\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.42.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3254\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.42.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.42.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-16 at 16.42.48.png","size":807251,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3254\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.42.48.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3254\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.42.48.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-16%20at%2016.42.48.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"google-map_1538661262.png","size":161371,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3254\/google-map_1538661262.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3254\/thumbnail\/google-map_1538661262.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538661262.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Juliusza Słowackiego, Wałbrzych, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Palisadowa 71, Wałbrzych, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
Grażyna Nowakowska
Kancelaria Komornicza, B.Chrobrego 3, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842-24-00 / fax. 74 842-68-28
Sygnatura: Km 59/13
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2018 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11a, 58-300 Wałbrzych, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: (…) położonej przy PALISADOWA 71/27,Wałbrzych, 58-314 WAŁBRZYCH, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00064794/7.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 3/4 nieruchomość prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, jedenasto kondygnacyjnym, na os. „Podzamcze” przy ulicy Palisadowej 71/27. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni , łazienki , WC oraz przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego 48,40 m2. Obszar nieruchomości 50,90 m2 w tym pomieszczenie przynależne w piwnicy .


Suma oszacowania wynosi 75 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O.w Wałbrzychu 56 10902271 0000 0005 8400 0768.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: