Licytacja 1258/17 z dnia 2018/10/24

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Przemyślu

  • nr księgi wieczystej: PR1P/00057243/9
  • suma oszacowana: 159000
  • kwota wywołania: -25% 119250,00
  • wadium: 15900,00
  • postęp: 1590,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/24 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.png","size":882613,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3258\/1.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3258\/thumbnail\/1.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 11.49.25.png","size":845065,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3258\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.49.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3258\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.49.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.49.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 11.50.10.png","size":750499,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3258\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.50.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3258\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.50.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.50.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 11.52.51.png","size":762774,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3258\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.52.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3258\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.52.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.52.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 11.54.01.png","size":1006715,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3258\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.54.01.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3258\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.54.01.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2011.54.01.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"google-map_1538735728.png","size":168046,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3258\/google-map_1538735728.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3258\/thumbnail\/google-map_1538735728.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538735728.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Przemysl, Adama Mickiewicza, Przemyśl, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Przemyśl, Polska

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: działkę nr 1094 obr. 202 o pow. 0,0263 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym (w trakcie budowy) w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 146,00 m.kw., położonej: 37-700 Przemyśl dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00057243/9 .

Suma oszacowania wynosi 159 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 119 250,00 zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 900,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację .

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Przemyślu 35150016341216300479720000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: