Licytacja 5555/16 z dnia 2018/10/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka w okolicy Torunia

  • nr księgi wieczystej: TO1C/00004121/6
  • suma oszacowana: 118000
  • kwota wywołania: -25% 88500,00
  • wadium: 11800,00
  • postęp: 1180,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/25 11:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"000.png","size":599548,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3260\/000.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3260\/thumbnail\/000.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=000.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"1.png","size":635964,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3260\/1.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3260\/thumbnail\/1.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-15 at 12.12.35.png","size":740018,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3260\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2012.12.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3260\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2012.12.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-15%20at%2012.12.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-17 at 09.49.34.png","size":767423,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3260\/Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.49.34.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3260\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.49.34.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-17%20at%2009.49.34.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"google-map_1538738855.png","size":161981,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3260\/google-map_1538738855.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3260\/thumbnail\/google-map_1538738855.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1538738855.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Toruńska, Chełmno, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Głażewo, Polska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Marcin Gajda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-10-2018 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie z siedzibą przy Toruńska 3, 86-200 Chełmno, pokój 109, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Głażewo 12, 86-260 Unisław, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1C/00004121/6.


Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: