Licytacja 1952/16 z dnia 2018/10/12

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Kamienną Górą

  • nr księgi wieczystej: JG1K/00013742/6
  • suma oszacowana: 359000
  • kwota wywołania: -32% 245580,00
  • wadium: 35900,00
  • postęp: 3590,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/12 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"google-map_1539075262.png","size":165399,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3273\/google-map_1539075262.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3273\/thumbnail\/google-map_1539075262.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=google-map_1539075262.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, aleja Wojska Polskiego, Kamienna Góra, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Lipienica, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze
Justyna Piasecka z-ca Magdalena Tarkowska-Cymbała Kancelaria Komornicza w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra Pl. Wolności 4/1
tel. 757422574
Km 1952/16 .

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW JG1K/00013742/6


Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Justyny Piaseckiej Asesor Komorniczy Magdalena Tarkowska-Cymbała na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2018 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 37, odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 58-400 Kamienna Góra, Lipienica 61a-62, działka nr 68/5, pow. 0,2438 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JGIK/00013742/6 .


Suma oszacowania wynosi 359.000,00 zł.
Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 245 580,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35.900,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Centrala 58 8395 0001 0015 2099 2004 0001 bądź w kancelarii komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.


Dnia 03-10-2018 r. w godzinach 10:00-10:30 można oglądać nieruchomość.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Trzy dni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny - I Co 8/17.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: