Licytacja 1053/17 z dnia 2018/10/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Gostyninem

  • nr księgi wieczystej: PL1G/00035094/5
  • suma oszacowana: 58000
  • kwota wywołania: -25% 43500,00
  • wadium: 5800,00
  • postęp: 580,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/12 10:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-09 o 10.49.18.jpg","size":162002,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3274\/Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.49.18.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3274\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.49.18.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.49.18.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-09 o 10.49.30.jpg","size":208692,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3274\/Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.49.30.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3274\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.49.30.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.49.30.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-09 o 10.49.41.jpg","size":195053,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3274\/Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.49.41.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3274\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.49.41.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-09%20o%2010.49.41.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, 3 Maja, Gostynin, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Lucień 29

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie
Ilona Mirowska
Kancelaria Komornicza w Gostyninie
09-500 Gostynin ul. Wojska Polskiego 37
tel. (24) 387-17-17 e-mail: gostynin@komornik.pl
I.M Km 1053/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-10-2018r. o godz. 10:30 w Sąd Rejonowy w Gostyninie 09-500 Gostynin, 3-Go Maja 43 odbędzie się pierwsza licytacja:


- lokalu mieszkalnego położonego: 09-500 Gostynin, Lucień 29, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW P L1G/00035094/5,


- 6/8 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 09-500 Gostynin, Lucień działka nr 99/1, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW PL1G700035093/8.


Suma oszacowania prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 6/8 w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal oraz udziałem 6/8 w prawie własności działki nr 99/1 wynosi 58 000,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 500,00zł, rękojmia - 5 800,00zł.


Budynek w którym znajduje się wyceniany lokal mieszkalny zlokalizowany jest we wsi Lucień, na terenie gminy Gostynin. Wieś Lucień znajduje się w średniej odległości około 7 km od centrum Gostynina, około 28 km od centrum Płocka oraz około 42 km od centrum Włocławka. Miejscowość o dominującym typie zabudowy mieszkaniowym jednorodzinnym, zlokalizowana w bliskiej odległości od terenów rekreacyjno — wypoczynkowych położonych w sąsiedztwie jezior: Lucieńskiego, Białego oraz Sumino. Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie jej frontowej części znajdują się tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, tylnia część graniczy z niezabudowanymi terenami rolniczymi.


Działka nr 99/1- o nieforemnym kształcie i powierzchni 669m2, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową oraz posiada przyłącze do wodociągu gminnego, przyłącze do kolektora gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącze energii elektrycznej, na terenie działki znajduje się również studnia. Teren działki zabudowany budynkiem mieszkalnym, który w części znajduje się również na działce nr 99/2 oraz budynkiem gospodarczym. Budynek gospodarczy oraz część budynku mieszkalnego na działce 99/2 nie zostały uwzględnione w zakresie niniejszej wyceny ponieważ nie należą do dłużnika. Teren działki w niewielkiej części utwardzony, pozostała część działki porośnięta dziką roślinnością trawiastą. Zieleń na działce zachwaszczona, bez przeprowadzanych zabiegów pielęgnacyjnych. Teren działki częściowo ogrodzony, ogrodzenie w mało atrakcyjnym stanie technicznym, niekompletne.


Budynek mieszkalny - jest obiektem wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, posadowiony na betonowych fundamentach. Ściany budynku murowane z pustaków żużlowych oraz cegły ceramicznej pełnej. Elewacje tynkowane. Stropy monolityczne, żelbetowe. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem falistym. Budynek wskazuje na potrzebę przeprowadzenia remontu o znacznym zakresie.
Wyceniany lokal mieszkalny- zlokalizowany jest parterze budynku i ma powierzchnie 42m2. Do lokalu przynależą również pomieszczenia poddasza, a wyłącznie z przedmiotowego lokalu dostępne są pomieszczenia znajdujące się w podpiwniczeniu budynku. Pomieszczenia przedmiotowego lokalu o mało atrakcyjnym standardzie wykończenia.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: