Licytacja 6665/10 z dnia 2018/10/15

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Rogoźnie koło Poznania

  • nr księgi wieczystej: PO1O/00027858/7
  • suma oszacowana: 30800
  • kwota wywołania: -25% 23100,00
  • wadium: 3080,00
  • postęp: 308,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/15 08:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2018-10-10 at 10.52.28.png","size":499782,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.52.28.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.52.28.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.52.28.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-10 at 10.52.51.png","size":526775,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.52.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.52.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.52.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-10 at 10.53.00.png","size":540743,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.00.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.00.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.00.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-10 at 10.53.08.png","size":496958,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.08.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.08.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.08.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-10 at 10.53.16.png","size":354151,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.16.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.16.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.16.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-10 at 10.53.23.png","size":311842,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.23.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.23.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.23.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2018-10-10 at 10.53.31.png","size":605900,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.31.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3278\/thumbnail\/Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.31.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202018-10-10%20at%2010.53.31.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Obornikach, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Oborniki, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

plac Marcinkowskiego 2/6, Rogoźno, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Obornikach

Tomasz Chojnacki

Kancelaria Komornicza, Mikołaja Kopernika 31, Oborniki, 64-600 Oborniki

tel. 61 646 11 13 / fax. 61 646 10 25

Sygnatura: Km 6665/10

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-10-2018 o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Pl. Karola Marcinkowskiego 2/6, 64-610 Rogoźno, dla którego Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/00027858/7.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 52,50 m2 - zgodnie z księgą wieczystą. Fizycznie brak przegród, które określałyby ostatecznie granice lokalu, ostatecznie przyjęto powierzchnie fizyczną zastaną podczas wizji lokalnej tj. 31,05m2). Położony na poddaszu budynku mieszkalnego w Rogoźnie, Plac Karola Marcinkowskiego 2, gmina Rogoźno. Z przedmiotową nieruchomością związany jest udział 1910/10000 części w nieruchomości gruntowej oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zapisanej w KW Nr PO1O/00024373/2 stanowiącej działkę nr 1791 o pow. 0,0368 ha. Lokal wyposażony jest m.in. w następujące instalacje: Elektryczna – trudno ocenić czy jest to instalacja w pełni sprawna, Wodociągowa – niesprawna i według uzyskanych informacji nie jest możliwe zapewnienia dla lokalu mediów w postaci wody, Kanalizacyjną (zlew z zaworem czerpanym zimnej wody z odpływem).

Suma oszacowania wynosi 30 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Obornikach mieszczącym się pod adresem: Piłsudskiego 47, Oborniki, 64-600 Oborniki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Chojnacki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: