Licytacja 325/17 z dnia 2018/10/16

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem w okolicy Gdyni

  • nr księgi wieczystej: GD1W/00065961/4
  • suma oszacowana: 419200
  • kwota wywołania: -25% 314400,00
  • wadium: 41920,00
  • postęp: 4192,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/16 10:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 10.50.52.jpg","size":153090,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3279\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.50.52.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3279\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.50.52.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.50.52.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 10.51.07.jpg","size":170853,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3279\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.51.07.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3279\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.51.07.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.51.07.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 10.51.53.jpg","size":132361,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3279\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.51.53.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3279\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.51.53.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.51.53.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 10.52.28.jpg","size":101500,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3279\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.52.28.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3279\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.52.28.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.52.28.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 10.52.43.jpg","size":90452,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3279\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.52.43.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3279\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.52.43.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.52.43.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 10.53.05.jpg","size":116748,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3279\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.53.05.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3279\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.53.05.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2010.53.05.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Wejherowo I Wydział Cywilny, o.o. Reformatów, Wejherowo, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Leśmiana 12, Kamień, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Migowski

Kancelaria Komornicza, Adama Mickiewicza 8, Puck, 84-100 Puck

tel. 058 6731122 / fax. 058 6731122

Sygnatura: Km 325/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2018 o godz. 10:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjn. w Pucku, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Leśmiana 12 ,Kamień, 84-217 Szemud, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00065961/4.


Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 66/74 o powierzchni 1659 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 102,79 m2 oraz budynkiem wolnostojącego garażu , położona we wsi Kamień przy ul. Bolesława Leśmiana nr 12, woj. pomorskie, powiat wejherowski, Gmina Szemud.

Suma oszacowania wynosi 419 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 314 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 920,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52102018530000970201321082.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w tym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydz. I Cywilny w Pucku ul. 1-go Maja 15 w Puckupod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjn., ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maciej Migowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: