Licytacja 576/17 z dnia 2018/10/16

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Rewie pod Gdynią

  • nr księgi wieczystej: GD2W/00030334/3
  • suma oszacowana: 732400
  • kwota wywołania: -33% 488266,66
  • wadium: 73240,00
  • postęp: 7324,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/16 10:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.04.12.jpg","size":69120,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.04.12.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.04.12.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.04.12.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.04.23.jpg","size":59979,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.04.23.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.04.23.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.04.23.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.04.35.jpg","size":69489,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.04.35.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.04.35.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.04.35.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.04.44.jpg","size":75361,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.04.44.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.04.44.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.04.44.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.05.04.jpg","size":73259,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.04.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.04.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.04.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.05.16.jpg","size":70731,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.16.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.16.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.16.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.05.27.jpg","size":66548,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.27.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.27.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.27.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.05.36.jpg","size":71311,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.36.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.36.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.36.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.05.55.jpg","size":66805,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.55.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.55.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.05.55.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.06.06.jpg","size":71764,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.06.06.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.06.06.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.06.06.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.06.17.jpg","size":55476,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.06.17.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3280\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.06.17.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.06.17.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, 1 Maja, Puck, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Klebby 11, Rewa, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Migowski

Kancelaria Komornicza, Adama Mickiewicza 8, Puck, 84-100 Puck

tel. 058 6731122 / fax. 058 6731122

Sygnatura: Km 364/12

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2018 o godz. 10:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjn. w Pucku, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck, pokój 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Klebby 11, 81-198 Rewa, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD2W/00030334/3.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę nr 371/10 o powierzchni 517 m2, zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 182,80 m2, położona: 81-198 Rewa, Klebby 11. W odległości ok. 100 m od nieruchomości przebiega asfaltowa ul. Morska łącząca Rewę z Kosakowem. Nieco utrudniony dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Z górnych kondygnacji budynku widoczne są wody Zatoki Puckiej. Nieruchomość położona w terenie wyposażonym w magistralne sieci uzbrojenia terenu: wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, gazową i posiada przyłącza zewnętrzne do wszystkich tych sieci.

Suma oszacowania wynosi 732 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 488 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52102018530000970201321082.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w tym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydz. I Cywilny w Pucku ul. 1-go Maja 15 w Puckupod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjn., ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maciej Migowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: