Licytacja 44/17 z dnia 2018/10/16

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom przy jeziorze, Toliszczek, koło Wejherowa

  • nr księgi wieczystej: GD1W/00072853/6
  • suma oszacowana: 138000
  • kwota wywołania: -33% 92001,00
  • wadium: 13800,00
  • postęp: 1380,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/16 11:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"1.png","size":765414,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3281\/1.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3281\/thumbnail\/1.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=1.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"2.png","size":780936,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3281\/2.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3281\/thumbnail\/2.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=2.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"3.png","size":720755,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3281\/3.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3281\/thumbnail\/3.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=3.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

1 Maja 15, Puck, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Toliszczek, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Edmund Fudalewski

Kancelaria Komornicza, ul. Sienkiewicza 2E, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 586722253 / fax. 586722151

Sygnatura: Km 44/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Edmund Fudalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2018 o godz. 11:40 pod adresem: Budynek Sądu w Pucku, ul.1 Maja 15/sala 12, 84-100 Puck, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ,Toliszczek, 84-250 Gniewino, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00072853/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 52/2, o powierzchni 2.051 m2, położoną na płaskim terenie, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,w zabudowie wolnostojącej,parterowym z poddaszem częściowo użytkowym, bez podpiwniczenia.Budynek tworzy zawartą bryłę prostopadłościaniu o powierzchni użytkowej 83,82 m2 ( z poddaszem użytkowym), przykrytego dachem dwuspadowym z dobudowanym pomieszczeniem gospodarczym .

Suma oszacowania wynosi 138 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Wejherowo 91102019120000940200118240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: w budynku Sądu w Pucku, przy ul. 1-go Maja 15, w Kancelarii Komornika Sądowego, ul. Sienkiewicza 2E, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Edmund Fudalewski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: