Licytacja 919/17 z dnia 2018/10/16

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Brzezinach

  • nr księgi wieczystej: LD1B/00036282/4
  • suma oszacowana: 230000
  • kwota wywołania: -25% 172500,00
  • wadium: 23000,00
  • postęp: 2300,00
  • data i godzina licytacji: 2018/10/16 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.44.25.jpg","size":120753,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3282\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.44.25.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3282\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.44.25.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.44.25.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2018-10-10 o 11.44.41.jpg","size":78556,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3282\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.44.41.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3282\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.44.41.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-10-10%20o%2011.44.41.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Ludwika Waryńskiego, Brzeziny, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Potockiego 14, Brzeziny, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach

Andrzej Jóźwiak

Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzeziny

tel. 468744740 / fax. 468744740

Sygnatura: Km 919/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2018 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach z siedzibą przy Waryńskiego 34, 95-060 Brzeziny, pokój I, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Potockiego 14,działka nr 195/1 Obr. 2 Brzeziny, 95-060 Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1B/00036282/4.
Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana o nr działki 195/1 o powierzchnia 1.703m2. Nieruchomość ogrodzona. Na działce budynek mieszkalnym o powierzchni użytkowej 161,28m2. Budynek jest obiektem piętrowym całkowicie podpiwniczonym posadowionym na fundamentach. W piwnicy pomieszczenia gospodarcze i garaż z kanałem naprawczym. Budynek wyposażony w instalację elektryczną światła i siły, c.o. z lokalnej kotłowni w piwnicy, przyłącze wodne z sieci miejskiej. Kanalizacja lokalna (szambo), wybudowany w 1989 r. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej.

Suma oszacowania wynosi 230 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 153 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Bank Pekao S.A. 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach mieszczącym się pod adresem: Waryńskiego 34, Brzeziny, 95-060 Brzeziny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Jóźwiak

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: